Menu

Laboral Kutxa Prentsa aretoa

Prentsa oharrak

LABORAL KUTXAk 33,9 milioi euroko mozkina lortu du 2015eko lehen hiruhilekoan

  • HIRUHILEKOA AURREIKUSITAKOAREN ARABERA ITXI DU, EMAITZA INDIBIDUALA % 5,2 HAZITA.
  • KAUDIMENA: % 13,69KO COMMON EQUITY RATIOA (CET 1) IZAN DU, SEKTOREKO ONENETAKO BAT.
  • KONTSUMORAKO KREDITUEN, ENPRESENTZAKO KREDITUEN ETA ETXEENTZAKO KREDITUEN FORMALIZAZIOEK  % 29, % 54 ETA % 66 EGIN DUTE GORA HURRENEZ HURREN, AURREKO URTEKO EPEALDI BERBERAREKIN ALDERATUTA.

 

2015eko maiatzaren 11a. Hiruhilekoan interes-tasek gutxieneko balioan jarraitzen dute. Halere, 2014ko bigarren seihilekoan hasitako kreditu-eskaeraren bilakaera positiboak bere horretan dirau, hala etxeen esparruan nola enpresenean, eta baliabide bitartekotuek gorako bidean jarraitzen dute. Hartara, kreditu-kooperatibak balantze orekatua, likidezia-maila bikaina eta kapitalizazio-maila altua ditu.

Likidezia

Bezeroen aurrezki-saldoek izandako gorakadaren ondorioz, aurrez lasaia zuen likidezia finkatzen jarraitzen du Entitateak. Ondorioz, indartsu dago txikizkako merkatuan nahiz enpresetan inbertitzen jarraitzeko. Hala, bezeroen gordailuen gaineko kredituen ratioa (Loan To Deposits) % 94,5koa da, eta txikizkako merkatuan diharduten sektoreko entitateen batez bestekoa % 126,4koa, azken informazio erabilgarriaren arabera.

Berankortasuna eta hornidurak

Kalifikazio-agentziek behin eta berriro agerian jarri dutenez, arriskuen gestioa eta, bereziki, kreditu-arriskuaren gestioa da Entitatearen indargune handienetako bat. Ondorioz, berankortasun-tasak beherako bideari eutsi dio eta % 8,44koa da, sektorearen batez bestekoa baino apalagoa, hori 2015eko otsailean % 12,59ko ratioa baitzen.

Kaudimena

Gogoratu behar da kreditu-kooperatibak %13,69ko kaudimen-ratioa duela, lehen mailako baliabide propioak arriskuaren arabera haztatutako aktiboekin alderatzen dituen Common Equitiy Tier 1 (CET1) ratioaren arabera. Sektorean nabarmentzeko moduko ratioa da.

Kreditu-inbertsioa eta aurrezkia

Bezeroei emandako kreditu osoa, hornikuntzak aintzat hartu gabe, 14.003 milioi eurokoa da. Saldoek beherako bidean jarraitzen dute, urtetik urtera % 5,13ko beherakada izan baitute.

Aurreko epealdi berberarekin alderatuta, hiruhileko honetan familientzako hipoteka-kredituek % 66 eta kontsumo-kredituek % 29 egin dute gora. Joera berbera antzeman da enpresentzako finantzaketan, formalizazioen bolumena % 54 eta inbertsio hori eskuratu duten enpresen kopuru % 29 hazi baitira.

Baliabide bitartekotuen bolumen osoa (partikularren, enpresen eta erakundeen saldoak barne hartuta) 18.217 milioi eurokoa da, urtean % 5,15 gora egin ondoren.

Emaitza Kontua

Hiruhilekoko emaitzetan, interes-tasa txikiek jarraitu dute nabarmentzen. Horrek esan nahi du ohiko banku-negozioko marjinetan presio handia dagoela, oraindik. Halere, Laboral Kutxak errentagarritasun-maila egokiari eutsi dio eta 77,7 milioi euroko interesen marjina eskuratu du. Horri komisioek, dibidenduek eta beste finantza-eragiketa batzuek ekarritako sarrerak gehitu behar zaizkio, eta, guztiak bilduta, 112,8 milioi euroko marjina gordina lortu du. 49,6 milioi euroko administrazio-gastuak kontabilizatu eta zuzkiduretara, saneamenduetara eta narriadurak xurgatzera 22,8 milioi euro bideratu ondoren, zerga ondorengo emaitza indibiduala 33,9 milioi eurokoa izan da. 2014ko lehen hiruhilekoaren aldean % 5,2ko hobekuntza izan da, beraz.

Aseguruen negozioa 

Aseguruen negozioak mozkin-iturri garrantzitsua izaten jarraitzen du Taldearentzat. Urteko lehen hiruhilekoan merkataritza-jarduera hazi egin da, bai produkzio berrian, bai zorroari eustean. Datu horiei esker eta eraginkortasun-alorreko etengabeko hobekuntzei esker, negozio horrek 6,8 milioi euroko emaitza globala izan du lehen hiruhilekoan, iazko epealdi berean lortutako zenbateko berbera, alegia.

EMAITZA KONTU INDIBIDUALA (mila €-kotan)

Emaitza kontu_LABORAL Kutxa_1

BESTE MAGNITUDE BATZUK

Beste magnitude batzuk_LABORAL Kutxa_2

RATINGA: LABORAL KUTXA ETA SEKTOREKO ERAKUNDE NAGUSIAK

Ratinga_LABORAL Kutxa_3