Menu

Laboral Kutxa Prentsa aretoa

Prentsa oharrak

EAEko familien konfiantza, hobekuntza-bidean

EAEko familien konfiantzak 2023ko lehen hiruhilekoan hasitako susperraldia berresten du, hobekuntza txiki batekin (+2 puntu), eta, familien konfiantza ez da hain negatiboa izan (-9tik -7ra). Hala, EAEko familien konfiantza-indizea 2022an zehar erregistratutako ezkortasunetik urruntzen da, eta 2023ko bigarren seihilekoa balio neutroetara edo positiboetara (baikortasuna) bideratzen da.

 

 

Zer iritzi dute EAEko familiek datozen hamabi hilabeteetako bilakaera sozioekonomiko orokorrari buruz?
  • Konfiantzaren hobekuntza partekatua da, baina Estatuko (-21), EB-27ko (-19), Frantziako eta Herbeheretako (-18) eta Alemaniako (-13) familiak EAEko familiak baino ezkorragoak dira. Konfiantzaren bilakaera, neurri handi batean, inflazioaren ibilbidearen eta ekonomia bakoitzaren azken urteko ziurgabetasunen eta 2023ko suspertze-aurreikuspenen mende dago.
Nola eraikitzen da EAEko familien konfiantza eta haren bilakaera?
  • EAEko familiek ezkortasuna gutxitu dute konfiantzaren lau osagaietan. Hala ere, igurikimen apalagoak dituzte ekonomia orokorrari (-16) eta etxekoari (-11) dagokienez, eta balio neutroak edo positiboak, berriz, langabeziari (0) edo aurrezteko gaitasunari (1) dagokienez.
  • EAEko familiek langabeziari buruz dituzten igurikimen positiboak bat datoz lan-merkatuaren dinamismoarekin (2023ko maiatza), Gizarte Segurantzako afiliazioa maximo historikoetan dago (1.002.586 pertsona), beheranzko joera mantentzen duen langabezia erregistratuarekin (107.275 pertsona, -%5,4, urte arteko tasan) eta kontratu berrietan %25etik gorako ratio duen kontratazio mugagabea.
  • Gainera, litekeena da ekonomia orokorrari buruzko ezkortasuna hazkunde-aurreikuspenek eragoztea, baina uste baino hobea izaten ari da (+% 2,3, BPG-Eustat, lehen hiruhilekoa), eta urte osorako gorazko berrikuspen txiki bat bultza dezake (EAE eta Espainia). Egoera hau ez da beste ekonomia batzuetara zabaltzen (Alemania eta Frantzia, adibidez); izan ere, bilakaera eta aurreikuspen okerragoak izan dituzte eta inguruko herrialdeei eragingo die.
  • Azkenik, argi-ilunak ibilbide inflazionista batean oinarritzen dira (+% 4,2 eta +% 4,1, EAE eta Estatua, apirila-EIN), eta horrek interes-tasen igoera justifikatzen du (hamabi hilabeterako Euriborra, % 3,939, maiatza), eta aldaketa azkarra izan du kredituaren kostuan -eragindako familien ekonomia tentsioan jarriz-, baina, neurri txikiagoan, aurrezkiaren ordainketarantz.
Nola eragiten du konfiantzak familien gastuan eta inbertsioan?
  • EAEko familia gehienen arabera, prezioak mantsoago haziko dira (-4), eta erosteko unearen balorazioa apur bat hobetu da (-25), baina erosketa handiak egitera bultzatu gabe jarraitzen du, balio negatiboetan (-5).
  • Igurikimen horiek bat datoz EAEko familien kontsumoarekin, erritmoa galtzen baitu (+% 1,7, 2023ko lehen hiruhilekoa), eta etxebizitzen salerosketa motelago batekin (-% 3,1, urte arteko tasa, lehen hiruhilekoa). Ibilgailu berrien erosketak, berriz, hobera egiten jarraitzen du (+% 15,9, urte arteko tasa, urtarrila-maiatza metatua), oso egoera ahulean egon dena 2019az geroztik.

Laburbilduz: EAEko familiek ezkortasun txikiagoa dute, lan-merkatuaren jardun positiboari eta beheranzko inflazioari esker. Hala ere, ezkorrak dira ekonomia orokorrari dagokionez, eta, neurri txikiagoan, familien ekonomiari dagokionez. Hala, nolabaiteko zuhurtzia azaleratzen ari da (kontsumo txikiagoa, aurrezki handiagoa) eta inbertsio edo erosketa handien estrategia (etxebizitza, autoa) finantzaketaren kostuaren hazkundeak baldintzatuko du.